Over ons

Deze website is een product van de Stichting SportatlasNL, een samenwerking van initiator Sportservice Zuid-Holland, ARKO Sports Media, Mulier Instituut en Innosport.
De doelstelling van de stichting is het verzamelen, verrijken, analyseren en ontsluiten van kennis over sportaccommodaties, ten behoeve van sport en andere partijen, die hierin zijn geïnteresseerd. Het vergroten van de inzichten over de relatie tussen aanbod van en vraag naar sport, alsmede het verspreiden van die inzichten.

Landelijke database
De stichting Sportatlas beheert een landelijke database met sportaccommodaties. En dan hebben we het niet alleen over de binnensportaccommodaties en sportvelden, maar ook over zwembaden, fitnesscentra, maneges en schaatsbanen.

Sportaanbieders
Sinds kort is aan deze accommodatie-database ook de database met sportaanbieders gekoppeld. SportatlasNL geeft een steeds beter beeld van de stand van zaken op sportaccommodatiegebied in Nederland. Ook ontstaat er steeds meer inzicht in de wijze waarop Nederland voldoet aan de eisen, zoals geformuleerd in het Olympisch Plan.

Beleidsontwikkeling
De database van SportatlasNL staat ter beschikking van iedereen met een specifieke vraag over een bepaalde accommodatie, sport of vereniging. Maar de dienstverlening gaat vérder. Het is mogelijk gebruik, verdeling, geografische spreiding, kwaliteit en bezetting van sportaccommodaties te analyseren. Zo kunnen er vergelijkingen gemaakt worden. Dat aspect van SportatlasNL is interessant voor partijen als gemeenten (beleidsontwikkeling en -voorbereiding!), sportbonden en verenigingen.